header Övrtoning.jpg
header Övrtoning.jpg
FB header 820x312.jpg
FB header 820x312.jpg
FB header 820x312.jpg

1/3

Beauty

Retusch idag och förr - en hudnära tolkning av makten olika retuschstilar och epoker har och har haft

3D

3D teknikens möjligheter - genom visuella medel bana väg för framtidens fotografi och film

Länkbild till 3d.jpg
startbild still life.jpg

Still Life

Teknik och möjligheter - att blanda digitalt skapade bildmaterial med verklighet. Syns det?

E-com

Bildbehandlare och bildflöde - en symbios av kunskap på skärm, på papper och i verkligheten

e-com-2_66159_cajsa_500 px.jpg
Tyskland 1937_500px_thumbnail.jpg

Konst

Retusch bortom tid och rum - Klassiska gamla familjeporträtt i nutida tolkning och digital restaurering av borttynande äldre konstverk