Beauty

Vi har gått in på djupet i retuschens historieskrivning med fokus på den kvinnliga porträtteringen och mer specifikt hur hudretusch har förändrats genom tiden. Bilderna har med hjälp av oss bildbehandlare retuscherats tidstypiskt för att passa in i respektive epok. Vi hoppas med bildserien kunna väcka frågor om retuschens makt och påverkan på oss som åskådare. Tidseror som nutid, tidigt 90-tal, 50-tal, analogt och tidigt 1900-tal.

Dra i reglaget för att se hur man med hjälp av retusch kan addera smink. 

Intervju med modell

Kajsa Kiuttu

 

Vi har valt att intervjua vår modell Louise Jaxvall om hennes tankar kring retusch som modell. Med hjälp av efterbearbetning och färgställning/grade vill vi visa på skillnaden mellan stillbild och rörligt format samt vikten av färgställning när det kommer till att försöka förmedla en känsla och bidra till ett sammanhang.

Framtidens möjlighet

Josefin Jönsson

 

Möjligheten att skapa oväntat innehåll som fångar en stressad scrollares uppmärksamhet.

Dagens samhälle exponeras av ett överflöd med bild, film och reklam. För att fånga åskådarens intresse behöver vi bli mer kreativa med materialet. Därför så har jag skapat content med  avsikt att överraska för att visa på hur reklam i framtiden kan behöva utvecklas.